Ψαλμοί 26 , 50 , 90 – Κατά κινδύνων και απειλών για τη ζωή μας

Το Ψαλτήρι αποτελεί ένα υπόδειγμα ποιητικής δημιουργικότητας, γραμμένο πριν από αρκετές χιλιάδες χρόνια, αλλά που δεν έχει χάσει ποτέ μέχρι στιγμής την συνάφειά του. Ο ψαλμωδός Δαυίδ εκφράζει μέσα από τα ποιητικά έργα διάφορα συναισθήματα και συναισθηματικές εμπειρίες: την θλίψη, τον φόβο, την μετάνοια, την ελπίδα του στον Παντοδύναμο και την ελπίδα στο έλεός Του. Κάθε Ψαλμός αποτελεί μια ξεχωριστή, ειλικρινής ιστορία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων.

Ερμηνεία του 26ου Ψαλμού

Ο ψαλμός γράφτηκε «πριν από το χρίσμα» του Δαυίδ. Έχουν καταγραφεί στην ιστορία τρία χρίσματα που έλαβε ο Δαυίδ ως βασιλιάς:

  1. Όταν ήταν νεαρός βοσκός
  2. Ένα δημόσιο χρίσμα, που το έλαβες κατακτώντας τον θρόνο του Ισραήλ μετά το θάνατο του Σαούλ.
  3. Σε μεγάλη ηλικία, για να κυβερνήσει τις 12 φυλές του Ισραήλ.

Οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύοντας αυτόν τον Ψαλμό λένε ότι γράφτηκε πριν από το τρίτο χρίσμα. Πώς μπορούσε όμως ο Δαυίδ να γνωρίζει για το μελλοντικό του χρίσμα; Υπάρχουν δύο επιλογές εδώ: ίσως ήταν μια μεταγενέστερη προσθήκη, ή ο Βασιλιάς Δαυίδ υπέδειξε προφητικά το χρίσμα του στο μέλλον.

Ο Κύριος είναι το φως μου μέσα εις το σκοτάδι και εις την άγνοια της παρούσας ζωής. Ο Κύριος είναι ο Σωτήρας μου. Ποιον λοιπόν έχω  να φοβηθώ; Κανένα. Ο Κύριος υπερασπίζει την ζωή μου από κάθε κίνδυνον. Από τας απειλάς ποίου έχω να δειλιάσω:

Ο Προφήτης Δαυίδ εναποθέτει την εμπιστοσύνη του στον Παντοδύναμο Θεό. Αν υπάρχει φόβος Θεού στην ψυχή, τότε κανένας εχθρός δεν είναι τρομακτικός. Είναι ο Κύριος που φωτίζει τον άνθρωπο και τον προστατεύει στο μονοπάτι της ζωής. «Φωτισμένος από Σένα, περιφρονώ όλους εκείνους που είναι εχθρικοί απέναντί ​​μου», ερμηνεύει αυτό το εδάφιο ο Μέγας Αθανάσιος.

Ενώ με επλησιάζον ορμητικοί οι κακοποιοί άνθρωποι, για να με κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να καταφάγουν τας σάρκας μου, αυτοί, που με έθλιβαν και με τέτοιας εχθρικάς διαθέσεις επήρχοντο εναντίον μου, εκλονίσθησαν και έπεσαν συντετριμμένοι κάτω εις το χώμα. Τους είχε κτυπήσει ο Κύριος μου και σωτήρ μου.

“Φάε τη σάρκα μου” – φάε το σώμα μου, κατέστρεψε με, σκότωσε με. Αυτός ήταν ο στόχος του Σαούλ στις πολυάριθμες διώξεις του κατά του Δαβίδ», ερμηνεύει αυτό το απόσπασμα ο A.P. Lopukhin. Όλοι οι εχθροί που πλησίασαν τον ψαλμωδό εξαντλήθηκαν και «έπεσαν». Αυτό το ποιητικό επίθετο το δανείστηκε ο συγγραφέας από τα παιδικά του χρόνια, όταν έβοσκε πρόβατα. Για να σώσει το κοπάδι, έπρεπε συχνά να εμπλακεί σε μάχη με τρομερά θηρία που ήθελαν να τον κάνουν κομμάτια και να «πάρουν τη σάρκα μου».

Εάν, λοιπόν, και παραταχθεί ολόκληρον στράτευμα εναντίον μου, δεν θα δειλιάσει καθόλου η καρδία μου. Και εάν εξεγερθεί πόλεμος εναντίον μου, και εις την περίπτωσιν αυτήν εγώ θα έχω στηριγμένας τας ελπίδας μου εις τον Κύριον.

Ακόμη και ένα εχθρικό σύνταγμα δεν είναι σε θέση να τρομάξει ή να βλάψει ένα άτομο που αγαπά τον Θεό και εμπιστεύεται Αυτόν.

Μίαν παράκλησιν δια της προσευχής υπέβαλα εις τον Κύριον. Μίαν χάριν του εζήτησα και του ζητώ. Να κατοικώ εις τον οίκον του Κυρίου όλας τας ημέρας της ζωής μου, για να βλέπω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα του Θεού μου και να επισκέπτομαι, ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης, τον άγιον ναόν του.

Ένα από τα αιτήματα του βασιλιά Δαυίδ ήταν να δει την ομορφιά και το μεγαλείο του ναού του Θεού και να τον επισκεφτεί.

Αυτοί οι πόθοι πλημμυρίζουν την καρδίαν μου, διότι εις περίοδον μεγάλων κινδύνων ο Κύριος με έκρυψε και με ησφάλισεν εις την σκηνήν του Μαρτυρίου του. Και ως εάν ήμην εις υψηλόν βράχον με ανύψωσεν ασφαλή, με εδόξασε, με έσωσε.

Εδώ μιλάει για τον λόγο που θέλει να ζήσει στον οίκο του Κυρίου. Ο Δαυίδ κρύβεται από τους εχθρούς του κάτω από τη σκιά του ναού. Υπό την προστασία του Παντοδύναμου αισθάνεται ασφαλής. «Μεταφέρει αυτή τη σκέψη από εκείνους που, φεύγοντας από τους εχθρούς τους, σκαρφαλώνουν σε έναν ψηλό βράχο και γλιστρούν από τα χέρια τους»,  αντανακλά ο Ευθύμιος Ζιγκάμπεν. Ο ψαλμωδός προφητεύει για τον Σωτήρα ως «πέτρα». Και στην Καινή Διαθήκη αποκαλεί τον ίδιο τον Χριστό «τον ακρογωνιαίο λίθο». Έχουμε «τον ίδιο τον Ιησού Χριστό ως τον κύριο ακρογωνιαίο λίθο» (Εφ 2:20). «Ο βράχος ήταν ο Χριστός (Α’ Κορ. 10:4).

Και τώρα, πιστεύω εις την παντοδύναμον προστασίαν του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλή μου εναντίων των εχθρών μου. Με ανέδειξε ανώτερο των. Δι’ αυτό και εις ευλαβή λιτανείαν θα κάνω κύκλον περί του θυσιαστήριον του, θα προσφέρω εις την Σκηνήν του ευχαριστήριον θυσίαν με αλαλαγμούς χαράς, θα τραγουδήσω τα μεγαλεία του και θα παίξω μουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου μου.

Ο ψαλμωδός προσφέρει ευχαριστήρια θυσία στη σκηνή του Μαρτυρίου. Ταυτόχρονα, αναφωνεί, ψάλλει (με τη φωνή του) και ψάλλει (σε ​​μουσικό όργανο – ψαλτήρι) ύμνους στον Κύριο που τον απελευθέρωσε από τους εχθρούς του και τον ύψωσε πάνω από αυτούς.

Κύριε, άκουσε την φωνήν της προσευχής μου, με την οποία κραυγάζω τώρα προς σε. Ελέησε με και κάμε δεκτήν την παράκλησίν μου.

Ενώ κάνει μια θυσία, ο Δαυίδ ζητά ταπεινά έλεος. Βασική προϋπόθεση επικοινωνίας με τον Θεό είναι η συμφιλίωση μαζί Του μέσω της μετάνοιας.

«Εσύ», λέει, «Κύριε», δεν είσαι υποχρεωμένος να με ακούσεις λόγω της αναξιότητάς μου. «Αλλά άκουσέ με, με το έλεός Σου»,  σκέφτεται ο Ευθύμιος Ζιγκάμπεν σε αυτό το εδάφιο.

Προς σε στρέφεται η καρδία μου και λέγει: σε τον Κύριο ποθώ και αναζητώ πάντοτε. Με πόθον, Κύριε, η καρδία μου αναζητεί και θα αναζητεί το πρόσωπο σου, την επικοινωνία σου.

Ο Δαυίδ αναζητά τον Κύριο και εναποθέτει όλη του την ελπίδα σε Αυτόν, ενώ απορρίπτει κάθε ανθρώπινη βοήθεια.

Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπον σου από εμέ. Μη απομακρυνθείς οργισμένος από εμέ τον δούλο σου. Γίνε βοηθός μου. Μη με αποπέμψεις ως ενοχλητικόν και φορτικόν. Θεέ μου και σωτήρα μου, μη με εγκαταλείψεις.

Ο Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης λέει: «Για τις αμαρτίες μου, είμαι άξιος να απομακρυνθεί από εμένα η καλοσύνη Σου, αλλά, παρακαλούμενος από την καλοσύνη Σου, Κύριε και Δημιουργέ μου, κοίτα τον δούλο Σου. Αν αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μένα, θα είμαι ο πιο άθλιος άνθρωπος».

Αυτή η προσευχή – κραυγή για βοήθεια επαναλαμβάνεται πολλές φορές για να δείξει πόσο μόνος είναι ο βασιλιάς και πόσο εγκαταλειμμένος από τους αγαπημένους του.

Διότι ενώ ο πατήρ μου και η μήτηρ μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με προσέλαβε και με ανέλαβεν υπό την προστασίαν του.

Η μόνη ελπίδα είναι στον Θεό: είναι άσκοπο να ελπίζεις στους ανθρώπους, γιατί όλοι, ακόμα και οι γονείς του, τον εγκατέλειψαν.

Γίνε συ, Κύριε, ο νομοθέτης μου. Δίδαξε με τον δρόμον των εντολών σου, οδήγησε με εις την ευθείας οδόν των εντολών σου, ένεκα των εχθρών, που με απειλούν.

Ο ψαλμωδός προσεύχεται στον Δημιουργό να τον διδάξει να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν στην πορεία του, παρακαλεί τον Θεό να τον βοηθήσει να εμμείνει στην αλήθεια και να μην αμαρτήσει.

Μη με προδώσεις εις τα χέρια εκείνων, οι οποίοι έχουν σκοπόν να με καταθλίψουν. Διότι κατά τον καιρόν αυτόν εσηκώθησαν εναντίον μου συκοφάνται, διετύπωσαν ψευδείς κατηγορίας και συκοφαντίας εναντίον μου, δια να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των.

Εδώ αναφέρεται στον Σαούλ, ο οποίος συκοφάντησε τον Δαυίδ, λέγοντας ότι ήθελε να του κάνει κακό και να τον σκοτώσει. Ο ψαλμωδός φωνάζει για βοήθεια για να μη δώσει ο Κύριος την ψυχή του (τη ζωή) στον Σαούλ και σε άλλους εχθρούς.

Εγώ όμως πιστεύω, ότι θα σωθώ από τους κινδύνους, που με απειλούν. Θα ζήσω και θα ίδω τα αγαθά του Κυρίου εις την γην αυτήν μαζή με τους άλλους ανθρώπους.

Έχοντας πάρει το μονοπάτι της δικαιοσύνης, ο Βασιλιάς Δαυίδ ελπίζει να ζήσει στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου κατοικεί ο Κύριος και όλοι οι δίκαιοι.

Ω ψυχή μου, υπόμεινε και επίμενε εις το θέλημα του Κυρίου. Περίμενε τον Κύριον, έχε θάρρος, ας ενισχύεται η καρδία σου. Υπόμεινε τον Κύριον εις τας θλίψεις σου και περίμενε την λυτρωτικήν επέμβασιν του.

Ο Δαυίδ μιλάει για τον εαυτό του και ως παραίνεση σε όλους όσους είναι σε θλίψη. Στις θλίψεις που αντέχουν δυναμώνει η καρδιά, δηλ. πίστη στο θεό. Να είστε υπομονετικοί, να δείχνουμε θάρρος, και ο Κύριος σίγουρα θα έρθει σε βοήθειά σας.

Σε ποιες περιπτώσεις διαβάζεται ο Ψαλμός 26

Ο 26ος Ψαλμός, μαζί με τον 50ο  και τον 90ο , διαβάζεται σε ειδικές περιπτώσεις:

Σε περίπτωση κινδύνου και απειλής της ζωή μας.

Όταν δεχόμαστε επίθεση από εχθρούς.

Όταν δεχόμαστε επίθεση από δαίμονες.

Για την προστασία μας από προσβολές και συκοφαντίες.

Για να απωθηθεί το κακό.

Κατά τη διάρκεια ασθενειών, ψυχικών ή σωματικών.

Ο Ψαλμός 26 μιλάει για την αναπόφευκτη πτώση και ταλαιπωρία όσων θέλουν να πληγώσουν κάποιον. Οι γραμμές αυτού του ποιητικού έργου μας σώζουν από την απελπισία, γεννούν την ελπίδα και μας εμπνέουν εμπιστοσύνη, ότι ο Κύριος είναι κοντά και είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει.

Ο Ψαλμός 26 ακούγεται σαν ύμνος στον πόλεμο κατά της ανομίας. Θα πρέπει να το διαβάσουμε για να εκφράσουμε αγάπη και ελπίδα μας για τον Θεό σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά και για να Τον ευχαριστήσουμε για τις μεγάλες ευλογίες Του!

Ψαλμός 26

Τοῦ Δαυΐδ· πρὸ τοῦ χρισθῆναι.

ΚΥΡΙΟΣ φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; 2 ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ᾿ ἐμὲ κακοῦντας τοῦ φαγεῖν τὰς σάρκας μου, οἱ θλίβοντές με καὶ οἱ ἐχθροί μου, αὐτοὶ ἠσθένησαν καὶ ἔπεσαν. 3 ἐὰν παρατάξηται ἐπ᾿ ἐμὲ παρεμβολή, οὐ φοβηθήσεται ἡ καρδία μου· ἐὰν ἐπαναστῇ ἐπ᾿ ἐμὲ πόλεμος, ἐν ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω. 4 μίαν ᾐτησάμην παρὰ Κυρίου, ταύτην ἐκζητήσω· τοῦ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, τοῦ θεωρεῖν με τὴν τερπνότητα Κυρίου καὶ ἐπισκέπτεσθαι τὸν ναὸν τὸν ἅγιον αὐτοῦ. 5 ὅτι ἔκρυψέ με ἐν σκηνῇ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν μου, ἐσκέπασέ με ἐν ἀποκρύφῳ τῆς σκηνῆς αὑτοῦ, ἐν πέτρᾳ ὕψωσέ με. 6 καὶ νῦν ἰδοὺ ὕψωσε κεφαλήν μου ἐπ᾿ ἐχθρούς μου· ἐκύκλωσα καὶ ἔθυσα ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ θυσίαν ἀλαλαγμοῦ, ᾄσομαι καὶ ψαλῶ τῷ Κυρίῳ. 7 εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς φωνῆς μου, ἧς ἐκέκραξα· ἐλέησόν με καὶ εἰσάκουσόν μου. 8 σοὶ εἶπεν ἡ καρδία μου· ἐξεζήτησέ σε τὸ πρόσωπόν μου· τὸ πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. 9 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ μὴ ἐκκλίνῃς ἐν ὀργῇ ἀπὸ τοῦ δούλου σου· βοηθός μου γενοῦ, μὴ ἀποσκορακίσῃς με καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, ὁ Θεός, ὁ σωτήρ μου. 10 ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου ἐγκατέλιπόν με, ὁ δὲ Κύριος προσελάβετό με. 11 νομοθέτησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ εὐθείᾳ ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου. 12 μὴ παραδῷς με εἰς ψυχὰς θλιβόντων με, ὅτι ἐπανέστησάν μοι μάρτυρες ἄδικοι, καὶ ἐψεύσατο ἡ ἀδικία ἑαυτῇ. 13 πιστεύω τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ Κυρίου ἐν γῇ ζώντων. 14 ὑπόμεινον τὸν Κύριον· ἀνδρίζου, καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία σου, καὶ ὑπόμεινον τὸν Κύριον.

Ψαλμός 50

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Νάθαν τὸν προφήτην, ἡνίκα εἰσῆλθε πρὸς Βηρσαβεέ.

3 ΕΛΕΗΣΟΝ με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· 4 ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 5 ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. 6 σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 7 ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 8 ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 9 ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 10 ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 11 ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 13 μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ. 14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 16 ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. 17 Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 18 ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 19 θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 20 ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη ῾Ιερουσαλήμ· 21 τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα· τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ψαλμός 90

Αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ.

Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ ἐν βοηθείᾳ τοῦ ῾Υψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. 2 ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν, 3 ὅτι αὐτὸς ρύσεταί σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους. 4 ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς· ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ. 5 οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας, 6 ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ. 7 πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ· 8 πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψει. 9 ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου· τὸν ῞Υψιστον ἔθου καταφυγήν σου. 10 οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου. 11 ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου· 12 ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου· 13 ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. 14 ὅτι ἐπ᾿ ἐμὲ ἤλπισε, καὶ ρύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου. 15 κεκράξεται πρός με, καὶ ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ᾿ αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει· ἐξελοῦμαι αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν. 16 μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου.

Από την βιβλιογραφία της Αλίντα Κανάκη: Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους ψαλμούς στην καθημερινή μας ζωή. Ψαλμοί του Δαυίδ – Κλειδιά

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ200160] Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ

 

 

Περισσότερα άρθρα
Load More In Εσωτερισμός – Μεταφυσική

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δείτε επίσης

Ψαλμός 17 – Για προστασία από σεισμό ή θεομηνία – Για να φέρει ειρήνη και ηρεμία στη ζωή μας

Ψαλμοί του Δαυίδ Προσευχή στον Κύριο και Δημιουργό μας να εισακουστούν τα αιτήματα μας με …