Ψαλμός 144 – Η θεραπευτική δύναμη του

Ο Ψαλμός 144 του Δαυίδ κρύβει μια εκπληκτική δύναμη και βοηθάει να θεραπευτεί ένα άτομο από την αρρώστια που το ταλαιπωρεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο ελαιόλαδο, το οποίο θα τοποθετήσουμε σε ένα καθαρό, αν είναι δυνατόν αχρησιμοποίητο σκεύος, με το οποίο θα σταυρώσουμε στην συνέχεια τον νοσούντα. Εάν νηστεύει το άτομο από κρέας και ψάρι τις μέρες που θα το σταυρώνουμε, η θεραπεία θα είναι ακόμη πιο γρήγορη.

Τοποθετούμε το σκεύος με το ελαιόλαδο μπροστά μας, είμαστε σε όρθια θέση και διαβάζουμε επάνω από το λάδι με την εξής σειρά:

Τρεις φορές το «Πάτερ ημών»

Τρεις φορές το «Κεχαριτωμένη Μαρία»:

«Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Χαίρε και ευφράνου, Θεοτόκε Παρθένε, και πρέσβευε υπέρ του δούλου σου/της δούλης (όνομα) σου Κυρία και Δέσποινα των Αγγέλων και Μήτηρ των Χριστιανών, βοήθησον μοι τω δούλω σου.»

Επτά φορές τον Ψαλμό 144

Κλείνουμε την προσευχή μας με τρεις φορές το «Κεχαριτωμένη Μαρία» και τρεις φορές το «Πάτερ ημών».

Σταυρώνουμε τον ασθενή μας στην συνέχεια στο πρόσωπο με το ελαιόλαδο που έχουμε διαβάσει, δύο φορές την μέρα για τις επόμενες 3 με 5 μέρες, και η θεραπεία θα έρθει με την βοήθεια του Κυρίου γρήγορα.

Προσοχή ! Ας είναι απόλυτα σαφές ωστόσο, ότι η χρήση του Ψαλμού δεν αποβλέπει να υποκαταστήσει την παραδοσιακή ιατρική, ούτε και συνιστάται σε καμία περίπτωση να διακόψει κανείς την τυχόν θεραπευτική του αγωγή. Η χρήση των Ψαλμών αποτελεί ένα επιπλέον μέσο για να επισπεύσει κανείς την ανάρρωση του ατόμου και να το προστατεύσει από το κακό που ελλοχεύει. Οι ψαλμοί δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική ιατρική βοήθεια ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές!

Ψαλμός 144

Αἴνεσις τοῦ Δαυΐδ.

ΥΨΩΣΩ σε, ὁ Θεός μου ὁ βασιλεύς μου, καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 2 καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 3 μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐκ ἔστι πέρας. 4 γενεὰ καὶ γενεὰ ἐπαινέσει τὰ ἔργα σου καὶ τὴν δύναμίν σου ἀπαγγελοῦσι. 5 τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς ἁγιωσύνης σου λαλήσουσι καὶ τὰ θαυμάσιά σου διηγήσονται. 6 καὶ τὴν δύναμιν τῶν φοβερῶν σου ἐροῦσι καὶ τὴν μεγαλωσύνην σου διηγήσονται. 7 μνήμην τοῦ πλήθους τῆς χρηστότητός σου ἐξερεύξονται καὶ τῇ δικαιοσύνῃ σου ἀγαλλιάσονται. 8 οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος. 9 χρηστὸς Κύριος τοῖς σύμπασι, καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. 10 ἐξομολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντα τὰ ἔργα σου, καὶ οἱ ὅσιοί σου εὐλογησάτωσάν σε. 11 δόξαν τῆς βασιλείας σου ἐροῦσι καὶ τὴν δυναστείαν σου λαλήσουσι 12 τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς βασιλείας σου. 13 ἡ βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, καὶ ἡ δεσποτεία σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 13α πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 14 ὑποστηρίζει Κύριος πάντας τοὺς καταπίπτοντας καὶ ἀνορθοῖ πάντας τοὺς κατερραγμένους. 15 οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι, καὶ σὺ δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ. 16 ἀνοίγεις σὺ τὰς χεῖράς σου καὶ ἐμπιπλᾷς πᾶν ζῷον εὐδοκίας. 17 δίκαιος Κύριος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 18 ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ. 19 θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν εἰσακούσεται καὶ σώσει αὐτούς. 20 φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολοθρεύσει. 21 αἴνεσιν Κυρίου λαλήσει τὸ στόμα μου· καὶ εὐλογείτω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Από την βιβλιογραφία της Αλίντα Κανάκη: Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους ψαλμούς στην καθημερινή μας ζωή. Ψαλμοί του Δαυίδ – Κλειδιά

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΗΜΑΤΟΣ200160] Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ

 

 

 

Περισσότερα άρθρα
Load More In Εσωτερισμός – Μεταφυσική

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δείτε επίσης

Ψαλμός 17 – Για προστασία από σεισμό ή θεομηνία – Για να φέρει ειρήνη και ηρεμία στη ζωή μας

Ψαλμοί του Δαυίδ Προσευχή στον Κύριο και Δημιουργό μας να εισακουστούν τα αιτήματα μας με …