Ψαλμός 15 – Για την εξάλειψη των δαιμόνων, κατά της συκοφαντίας και της τοκογλυφίας

Ψαλμοί του Δαυίδ

Προσευχή στον Κύριο και Δημιουργό μας να εισακουστούν τα αιτήματα μας με την δύναμη των Ψαλμών

Ο Ψαλμός 15 ονομάζεται το «Άσμα του Δαυίδ» και γίνεται εμφανές από τους πρώτους στοίχους, ότι εμπιστεύεται την μοίρα του στον Κύριο, έχοντας την πίστη ότι θα λάβει την βοήθεια Του. Αποκαλείται επίσης το «Χρυσό ποίημα». Η ευλαβική ανάγνωση του μας αποκαλύπτει, τι αποζητά η ψυχή και η καρδιά μας.

Συνιστάται η ανάγνωση του Ψαλμού 15 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Για να εξαλειφθούν οι δαίμονες και να ελευθερωθούμε από τα κακά πνεύματα ή την τρέλα.

Όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις – Αιτούμαστε την προστασία του Κυρίου, γιατί τον εμπιστευόμαστε.

Διαβάζεται σε στιγμές θλίψης, όταν χρειαζόμαστε βοήθεια και καθοδήγηση σε στενοχώριες, αγωνίες ή δυσκολίες.

Για την προστασία του Κυρίου, όταν βρισκόμαστε στο έλεος των ανθρώπων.

Για προστασία από τις κακές γλώσσες, την συκοφαντία ή την δωροδοκία.

Για να αποβάλουμε την απόγνωση και να θεραπευθούμε από την μελαγχολία ή την κατάθλιψη.

Για να διευκολυνθούμε στην πληρωμή μιας οφειλής, κυρίως εάν πέσουμε στα νύχια τοκογλύφων και οι τόκοι είναι υπερβολικά υψηλοί.

Για να εξομαλυνθεί μια προβληματική κατάσταση.

Για να θεραπεύσει τη μελαγχολία, την κατάθλιψη και τις εμμονές.

Για ψυχική γαλήνη και ηρεμία.

Η δύναμη του Ψαλμού 15

Προσευχηθείτε κάνοντας χρήση αυτού του Ψαλμού για να ελευθερωθείτε από την τρέλα, τη μελαγχολία ή τα κακά πνεύματα. Όποιος προσεύχεται με αυτόν τον Ψαλμό με ευλάβεια, επιτυγχάνει πάντα μεγάλες χάρες και ευλογίες από τον Κύριο.

Για να βρείτε κλέφτη, πάρτε χώμα και άμμο απάτητη, διαβάστε από πάνω τους τον Ψαλμό 15 επί 3 φορές και βάλτε τα το βράδυ κάτω από τα πόδια σας. Θα δείτε στον ύπνο σας το πρόσωπο του κλέφτη.

Για δαιμονισμένους, εκφώνηση 3 φορές σε ποτήρι με πηγαδίσιο νερό και νίψιμο μετά το τέλος της προσευχής.

Για να καταπολεμήσουμε την παρουσία ενός κακού πνεύματος, την τρέλα ή την μελαγχολία, διαβάζουμε τρείς φορές τον Ψαλμό 15 πάνω από ένα δοχείο με καθαρό νερό πηγής που έχει συλλεχθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Όταν πλένουμε το σώμα του ασθενούς, διαβάζουμε την ακόλουθη προσευχή:

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Άγιος ο Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ακολούθως λέμε τρεις φορές το «Πάτερ ημών» και εκφράζουμε το αίτημα μας: «Είθε να είναι το θέλημά σου, Θεέ, να επαναφέρεις τον δούλου του θεού (όνομα), της  (όνομα μητέρας), που έχει στερηθεί αισθήματα και υποφέρει από τις πονηριές του διαβόλου. Φώτισε το μυαλό του εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.»

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου,

ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου

ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον

και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών

και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,

αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Τέλος λέμε τρεις φορές το «Πάτερ ημών» και κλείνουμε με το «Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Προσοχή!
Παρά την παραδοσιακή ερμηνεία της δύναμης των ψαλμών σχετικά με την υγεία, οποιαδήποτε κατάσταση υγείας πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό! Οι ψαλμοί δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική ιατρική βοήθεια ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές !

Στηλογραφία τῷ Δαυΐδ.

ΦΥΛΑΞΟΝ με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. 2 εἶπα τῷ Κυρίῳ· Κύριός μου εἶ σύ, ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις. 3 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. 4 ἐπληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα ἐτάχυναν· οὐ μὴ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν ἐξ αἱμάτων, οὐδ᾿ οὐ μὴ μνησθῶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διὰ χειλέων μου. 5 Κύριος μερὶς τῆς κληρονομίας μου καὶ τοῦ ποτηρίου μου· σὺ εἶ ὁ ἀποκαθιστῶν τὴν κληρονομίαν μου ἐμοί. 6 σχοινία ἐπέπεσέ μοι ἐν τοῖς κρατίστοις· καὶ γὰρ ἡ κληρονομία μου κρατίστη μοί ἐστιν. 7 εὐλογήσω τὸν Κύριον τὸν συνετίσαντά με· ἔτι δὲ καὶ ἕως νυκτὸς ἐπαίδευσάν με οἱ νεφροί μου. 8 προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. 9 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι, 10 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 11 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς· πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου, τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ σου εἰς τέλος.

Από την βιβλιογραφία της Αλίντα Κανάκη: Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τους ψαλμούς στην καθημερινή μας ζωή. Ψαλμοί του Δαυίδ – Κλειδιά

Τα κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ [ΑΡ. ΣΉΜΑΤΟΣ200160] Απαγορεύεται η αναδημοσίευσή τους και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της ΑΛIΝΤΑ ΚΑΝAΚΗ

Περισσότερα άρθρα
Load More In Εσωτερισμός – Μεταφυσική

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δείτε επίσης

Ψαλμός 17 – Για προστασία από σεισμό ή θεομηνία – Για να φέρει ειρήνη και ηρεμία στη ζωή μας

Ψαλμοί του Δαυίδ Προσευχή στον Κύριο και Δημιουργό μας να εισακουστούν τα αιτήματα μας με …